Na této stránce si můžete sjednat cestovní pojištění.

Volejte pro sjednání 775 507 505

Naše cestovní pojištění vás chrání v zahraničí také v případě nemoci COVID-19 do výše limitu léčebných výloh. Pojištění storna se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19. Při cestách do zahraničí se řiďte aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí. Varianta EXCELENT vás nově chrání proti COVID-19 i ve většině tzv. červených zemích.

KAM MOHU CESTOVAT? KDE JE POJIŠTĚNÍ PLATNÉ I NA UDÁLOSTI SPOJENÉ S COVID-19?

 • Pokud cestujete do země, kde podle semaforu Ministerstva zahraničních věcí ČR je dovoleno cestovat (zelené a oranžové země), jsou v rámci pojištění léčebných výloh události způsobené onemocněním COVID-19 kryty. Odkaz na semafor MZV je k nalezení zde.
 • Pokud cestujete za účelem turistiky do země uvedené v semaforu červeně nebo do jiné země v rámci semaforu MZV nespecifikované, pojištění je zde platné ale pouze ve variantě Excelent. Limit léčebných výloh na krytí COVID-19 je 1 000 000 Kč. V případě, že do zmíněných zemí cestujete za jiným účelem než je turistika, napište nám e-mail na adresu IPUS@axa-assistance.cz nebo zavolejte na linku +420 272 099 990 (PO-PÁ 8:00 - 18:00).
 • Země, kde COVID-19 nekryjeme jsou USA, Kanada a Mexiko.
 • Seznam zemí a aktuální doporučení k cestování naleznete zde.

CO KDYŽ POTŘEBUJI CESTOVAT DO ZEMĚ, KDE UDÁLOSTI SPOJENÉ S COVID-19 NEJSOU KRYTY?

 • V takovém případě prosíme o zaslání cílové destinace, termínu cesty a důvodu cesty na email IPUS@axa-assistance.cz. Vaší žádost posoudíme a vyjádříme se Vám do 24 hodin do následujícího pracovního dne (v případě víkendu následující pracovní den).

POKUD SE V ZAHRANIČÍ DOSTANETE BEZ ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍ DO KARANTÉNY, KRYJEME V RÁMCI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ TYTO POJISTNÉ UDÁLOSTI:

 • Náklady na ubytování a stravu v rámci nařízené preventivní karantény, pokud neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů
  • Náklady na návrat domů po ukončení nařízené preventivní karantény, pokud pro návrat není možné využít původně plánovaný způsob dopravy
   Jestliže by Vám během trvání preventivní karantény měla vypršet platnost cestovního pojištění, napište nám e-mail na adresu IPUS@axa-assistance.cz nebo zavolejte na linku +420 272 099 990 (PO-PÁ 8:00 - 18:00).

KDYŽ V ZAHRANIČÍ ONEMOCNÍM COVID-19, KRYJE MĚ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ?

 • Na případy, kdy je u Vás testem potvrzeno onemocnění COVID-19 (tzv. zdravotní karanténa), se cestovní pojištění vztahuje.
 • V takovém případě je nutné kontaktovat asistenční službu (číslo máte na kartičce pojištění). Z cestovního pojištění jsou kryta rizika v rámci léčebných výloh na Vaši hospitalizaci, či repatriaci. Také Vám prodloužíme dobu pojištění, a to do doby Vašeho návratu do České republiky.

KRYJE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST COVID-19?

 • Pokud testování slouží k určení diagnózy, protože je ohroženo Vaše zdraví nebo život a je zapotřebí test provést, pak ano.
 • Cestovní pojištění nekryje namátkové testování před odletem/po příletu ani testování, které je potřebné pro případný vstup do země nebo při přicestování zpět do ČR.

KDYŽ ONEMOCNÍM COVID-19 PŘED CESTOU, MOHU SI NÁROKOVAT STORNO POJIŠTĚNÍ?

 • V případě, kdy jste v karanténě z důvodu potvrzení onemocnění COVID-19 v ČR, jsou z cestovního pojištění kryta rizika v rámci připojištění storna cesty dle sjednaných podmínek.
 • Pokud předložíte rozhodnutí místně příslušné Krajské hygienické stanice o Vašem umístění do karantény, budeme to posuzovat jako pojistnou událost z pojištění storna.

KDYŽ NECHCI ODCESTOVAT, PROTOŽE MÁM OBAVY ZE ZHORŠUJÍCÍ SE PANDEMICKÉ SITUACE V CÍLOVÉ ZEMI, MOHU SI NÁROKOVAT STORNO POJIŠTĚNÍ?

 • Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi. Z pojištění storna zájezdu nelze hradit poplatky spojené se zrušením této cesty. Je třeba se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž byly služby cestovního ruchu pořízeny.
 • V takové situaci ale můžeme posunout Vaše pojištění na jiný termín nebo jej zrušit. V takovém případě nám napište na email IPUS@axa-assistance.cz. Nezapomeňte uvést číslo Vaší smlouvy.

KDYŽ JSEM UMÍSTĚN DO KARANTÉNY PŘED CESTOU, MOHU SI NÁROKOVAT STORNO POJIŠTĚNÍ?

 • Pokud předložíte rozhodnutí místně příslušné Krajské hygienické stanice o Vašem umístění do karantény, jsou z cestovního pojištění kryta rizika v rámci připojištění storna cesty dle sjednaných podmínek.